• 06-44806305

We werken met veel organisaties samen. Dat vloeit vanzelfsprekend voort uit de praktische vragen van m.n. onze deelnemers van EigenWijzer. Een aantal van die partners zijn gemeente/Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Voedselbank, Goederenbank, Maatschappelijk Werk, KompaanendeBocht, SNV, GGD, ContourdeTwern, Humanitas, AdvocatenCollectief, Sociaal Raadslieden, belastingexpert, etc. We hebben niet voor niks ‘Nexus’ als naam voor onze stichting gekozen: Nexus betekent verbinding, aansluiting.

Veel van onze EigenWijzer-deelnemers ervaren een grote kloof naar hulpverlening. Het zelfvertrouwen ontbreekt vaak; er is een grote vraagverlegenheid; vaak zijn er negatieve ervaringen opgedaan in het verleden. En lang niet iedereen kan op ‘eigen kracht’ over al die drempels heen. Bovendien hebben mensen vaak niet het (juiste) netwerk om in dit soort omstandigheden op terug te kunnen vallen.

Onze inzet zorgt er mede voor dat hulpvragers weer het vertrouwen en het lef krijgen om de eigen situatie onder ogen te zien en om, een voor een, de stappen te gaan zetten die nodig zijn naar een oplossing toe. Uiteindelijk zijn de hierboven genoemde instellingen toch nodig om de situatie beheersbaar te maken. Met name met EigenWijzer spelen wij een grote rol in die ‘voorfase’. Maar ook tijdens het hulpverleningstraject dat een deelnemer doorloopt bij een instelling, zijn wij ondersteunend. Vaak spreken we met de instelling af hoe we de inzet op elkaar kunnen afstemmen, juist om voor de deelnemer een zo goed en duurzaam mogelijk resultaat te bereiken. En na afloop zijn we beschikbaar voor nazorg en op afroep.

Doel is dat we de deelnemer tijdens het hele proces zodanig ondersteunen dat hij/zij zelf weer grip krijgt op zijn/haar eigen situatie en hiermee zelfstandig vooruit kan. Dus als de situatie daarom vraagt kloppen wij met een deelnemer aan bij hulpverlening. Maar regelmatig wordt de omgekeerde weg gevolgd; een hulpverlener, bijv. een maatschappelijk werker, benadert ons met de vraag of we een deel van de ondersteuning van een cliënt op ons kunnen nemen. Met z’n drieën – cliënt, hulpverlener en Nexus – bepalen we dan ieders deel van de begeleiding om een zo duurzaam mogelijk effect te bereiken.

Lees ook onze jaarberichten voor een uitgebreider verslag van ons werk en het effect daarvan.

Algemeen contact: of 06-44806305. Op casus-niveau kunnen andere contactgegevens gelden.

 foto wegwijzers

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds