• 06-44806305

Het sociaal-maatschappelijk domein is een complex en dynamisch gebied en kent verschillende aspecten en invalshoeken. Beleid formuleren, nota’s schrijven, conferenties organiseren, visie vormen, dat is al niet gemakkelijk. Concrete resultaten bereiken binnen dit gebied is nóg ingewikkelder. Hoe bereik je daadwerkelijk ‘de doelgroep’, vaak mensen in ‘kwetsbare’ positie? Hoe realiseer je dat mensen hun energie op positieve wijze aanwenden, zich richten op groei en perspectief en zich constructief verhouden tot hun omgeving: op eigen kracht, eigen verantwoordelijk en in samenwerking met anderen. Er is in het huidige maatschappelijke veld steeds meer behoefte aan initiatieven en werkzaamheden die dit tot doel hebben.

We werken met veel organisaties samen. Dat vloeit vanzelfsprekend voort uit de praktische vragen van m.n. onze deelnemers van EigenWijzer. Een aantal van die partners zijn gemeente/Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Voedselbank, Goederenbank, Maatschappelijk Werk, KompaanendeBocht, SNV, GGD, ContourdeTwern, Humanitas, AdvocatenCollectief, Sociaal Raadslieden, belastingexpert, etc. We hebben niet voor niks ‘Nexus’ als naam voor onze stichting gekozen: Nexus betekent verbinding, aansluiting.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds