• 06-44806305

Een of twee keer per jaar organiseren we een discussie rondom een maatschappelijk thema met betrokken burgers, instanties, overheid en politiek

Dit zal altijd gaan over zaken die nauw samenhangen met en voortvloeien uit de projecten van het Sociaal Atelier. Bijvoorbeeld in EigenWijzer. De thema’s van deze meetings hebben een direct verband met de inhoud van het project en de belangen van de doelgroep.

Met onze social meetings hebben wij het volgende voor ogen

Veel sociaal beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd zonder dat de mensen over wie het gaat hier invloed op of inbreng bij hebben. Wij willen contacten tussen doelgroepen en beleidsmakers en bestuurders organiseren. Dat zal zowel de effectiviteit van het beleid als van de uitvoering ten goede komen. Hiertoe gaan we specifieke vragen/behoeften c.q. specifieke doelgroepen verkennen en op basis van bevindingen ontmoetingen organiseren, in uiteenlopende vormen en op uiteenlopende locaties, die afhankelijk van de thema’s per keer gekozen worden. En per meeting zal samenwerking gezocht worden met relevante organisaties die rondom het betreffende thema of doelgroep een sleutelrol vervullen.

Het voorbije jaar organiseerden we de social meetings:

  • ‘Overheid: steun, maar niet altijd toeverlaat’ over hoe door de toepassing van de fraudewet heel veel burgers als fraudeurs worden behandeld , boetes krijgen opgelegd en daardoor in grote financiële problemen komen. Gastsprekers waren o.a. De nationale ombudsman, Bureau Sociaal Raadslieden en AdvocatenCollectief Tilburg.
  • ‘Alles Digitaal: zegen of kwaal?’ over de voortschrijdende digitalisering bij officiële instanties, het ‘verplichten’ tot digitale communicatie, waardoor juist de meest kwetsbare burgers in de knel komen. Met inbreng van De nationale ombudsman, Stichting Kleinbedrijf en De Vrije PC.

De verslagen van deze meetings zijn in te zien op ………….

Organiseren van Social meetings in opdracht

Naast de social meetings die direct voortvloeien uit onze eigen Nexus-projecten is het mogelijk dat wij vanuit een externe opdracht social meetings organiseren rondom specifieke maatschappelijke thema’s.

Meer weten? Mail en wij nemen contact met je op.

foto social meeting Alles digitaal zegen of kwaal

De verslagen van eerdere Social meetings vind je op de pagina Publicaties.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds