• 06-44806305

Goede gebruikte computers incl. veilige en gratis software en, indien gewenst, praktische lessen

Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer. Lastig wordt dat als mensen geen computer hebben of een computer met verouderde software; een computer niet kunnen betalen; en ook niet de extra kosten die er steeds bij komen; de computer trager wordt of zelfs vastloopt of als mensen niet goed kunnen omgaan met digitale informatie van overheid en andere instanties.

In het Sociaal Atelier merkten wij dat veel van onze deelnemers in de problemen kwamen omdat ze niet per computer konden communiceren met officiële instanties als de gemeente, het UWV, de SVB, etc. Daarom hebben we dit project opgezet, samen met Stichting Kleinbedrijf.

Wat wij doen:

  • kleinbedrijfwij verwerven gebruikte computers en voorzien deze van recente software, met toepassingen voor alledaags gebruik.
  • Wij kunnen deze computers leveren tegen lage kosten: voor een computer € 50; voor een laptop gelden hogere kosten.
  • We leren mensen om te gaan met computer en toepassingen;
  • We zijn altijd bereikbaar voor vragen.

Wij vinden dat computergebruik en internet voor iedereen toegankelijk moeten zijn om mee te kunnen doen. Geld mag hierbij geen belemmering zijn.

De overheid ‘dwingt’ mensen om digitaal te communiceren: zoals bij de aanvraag en het tussentijds informeren bij uitkeringen, belastingen, toeslagen. De overheid wil overgaan naar algehele digitalisering. Veel mensen zijn hiervoor niet toegerust, kunnen er niet mee omgaan, hebben daardoor geen toegang en dreigen zo hun rechten te verliezen.

Veel mensen worden nerveus van deze digitalisering; het geeft stress, omdat ze niet vaardig zijn en/of bang zijn ‘fouten te maken’. Het niet of niet goed invullen van digitale aanvragen of informatie kan namelijk grote consequenties hebben, kan leiden tot boetes of kortingen op uitkeringen. Onbedoeld komen mensen zo in de schulden en/of armoede.

En lang niet iedereen heeft een sociaal netwerk met mensen waar ze terecht kunnen met vragen of hulp op dit gebied. En velen hebben geen geld voor het opdoen van noodzakelijke kennis en vaardigheden, periodieke kosten voor onderhoud en digitale veiligheid en regelmatige vernieuwing van hard- en software.

Op genoemde kosten is de gemeentelijke Meedoenregeling van toepassing.

Misschien kunnen wij u helpen? Mail of bel 06-33181811 (Milton) of loop even binnen op vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur in de Bloesem, Mascagnistraat 7, Tilburg

De flyer van Duurzaam Sociaal Digitaal vind je op de pagina Publicaties.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds