• 06-44806305

De missie van Stichting Nexus Social Expertise is het leveren van een effectieve bijdrage aan sociale ontwikkeling met een duurzaam perspectief voor individu en collectief

  • vanuit het gezichtsveld van de kwetsbare positie van individuele mensen of groepen van mensen;
  • vanuit het gezichtsveld van organisaties van mensen; bijv. groepen of verenigingen op het gebied van sport of cultuur of ander maatschappelijk belang, die om wat voor reden dan ook in een (voortbestaans)crisis verkeren;
  • vanuit het gezichtsveld van overheden en instellingen die opereren op het maatschappelijk sociaal domein en die een problematiek willen aanpakken, beweging willen organiseren rondom een thema, mensen willen betrekken en betrokken houden bij bepaalde maatschappelijke vraagstukken, etc.

Die missie wordt gevoed door onze overtuiging dat ieder mens beschikt over bijzondere talenten en energie, die tot hun recht komen in een omgeving die de juiste aandacht en ondersteuning biedt.

Voor ons zijn mensen dan ook geen hulpvragers, maar deelnemers. En onze aandacht en ondersteuning bestaat uit het samen analyseren van hoe en waardoor problemen zijn ontstaan en het samen uitstippelen van een stap-voor-stap-route naar een voor de deelnemer betere en langdurig beheersbare situatie. Het sociaal atelier is op die grond ontworpen: een veelheid van acties en activiteiten die bijdragen aan verbetering van een vaak heel complexe en veel aspecten omvattende probleemsituatie waarin mensen soms verkeren. Bij het sociaal atelier staat de mens écht voorop: en dus níet het systeem of de procedures en protocollen.

Ons motto: praktische aanpak van sociale vraagstukken - met visie en betrokkenheid naar resultaat.

banner website foto fontein bloemen mensen

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds