• 06-44806305

marianne

paulIn Stichting Nexus Social Expertise bundelen wij, Marianne van Wezel en Paul Maas, onze uitgebreide ervaring (zie overzichtje onderaan deze pagina) op een zeer breed maatschappelijk terrein.

Wat ons drijft is onze betrokkenheid bij mensen die het minder voor de wind gaat in het leven. Met inzet van onze kennis en vaardigheden willen wij voor hen ook daadwerkelijk wat betekenen.
Die ervaring is opgebouwd vanuit het ontwikkelen van, het werken in en het leiding geven aan een veelheid van projecten, activiteiten en organisaties in de breedte van het sociaal domein.

Onze overtuiging

Er schuilt zoveel talent en energie in mensen die ogenschijnlijk 'aan de zijlijn staan', zich afzijdig houden, niet of maar beperkt 'meedoen in de maatschappij', om wat voor reden dan ook niet over de drempel komen en 'naar voren stappen'.
Tegelijkertijd worden juist deze mensen nog meer op zichzelf teruggeworpen door bezuinigingen op zorg, hulpverlening en welzijn, economische crisis, hardnekkige werkloosheid, terugtredende overheid. Met de juiste aandacht en ondersteuning kunnen die talenten en kan die energie worden aangeboord en krijgen deze mensen de kans om werk te maken van een beter leven in onze complexe samenleving. Bovendien is hier heel veel maatschappelijke winst te behalen omdat hiermee ook het samenleven in woonwijken verbetert, de zelfredzaamheid van burgers en buurten versterkt, het beroep op zorg en hulpverlening vermindert.

Nexus betekent verbinding, aansluiting.
In dit verband verbindingen tussen mensen, in buurten, tussen mensen en organisaties.

foto dubbele brug

Wij slaan bruggen; wij wijzen de weg; wij zetten samen met onze deelnemers stappen vooruit; wij steken met hen over; wij ruimen onderweg hobbels op; om aansluiting en meedoen (weer) mogelijk te maken.

Met onze vele jaren ervaring als bagage hebben wij samen Nexus opgezet en geven wij leiding aan deze organisatie, met een deskundig vrijwilligersbestuur en een prachtig team van gemotiveerde en talentvolle vrijwilligers.

foto team 2016 DSCN1879

 

Om te laten zien wat voor vlees je in de kuip hebt, onderstaand onze opleiding en ervaringen op een rijtje:

 • het ontwikkelen, organiseren en leiden van een project taalondersteuning in Eindhoven dat tot doel had de maatschappelijke participatie te versterken van mensen met een beperkte taalvaardigheid. In 3 jaar tijd werden hiermee meer dan 350 mensen ondersteund;
 • het leiding geven aan, managen van een vrijwilligersorganisatie (totaal 400 vrijwilligers) in Eindhoven die tot doel heeft de zelfredzaamheid van kwetsbare bewoners te versterken;
 • het meer dan 10 jaar leiding geven aan een stichting, met 3 wijklocaties in Tilburg, met als doel het versterken van kwetsbare wijkbewoners;
 • het gedurende 9 jaar werken als wijkcoördinator bij de gemeente Eindhoven met o.a. het signaleren en inventariseren van behoeften van bewoners van kwetsbare wijken en het samen met hen en andere actieve wijkorganisaties (scholen, woningcorporaties, moskee, (woon)zorginstellingen, welzijnsorganisaties, verenigingen, etc.) plannen ontwikkelen ter versterking van de wijk en zijn bewoners;
 • algemeen coördinator bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant;
 • 10 jaar staffunctie in het jeugd- en jongerenwerk / ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in Eindhoven;
 • 20 jaar senior medewerker bij het PON Instituut voor ontwikkeling, advies en onderzoek: ontwikkeling van projecten, advisering, onderzoek doen en publicaties schrijven op een breed terrein van arbeidsparticipatie, emancipatie, integratie, leefbaarheid, burgerinitiatieven, voortijdig schoolverlaters, jongeren, islam, sociale activering en huiselijk geweld. Op verschillende beleidsterreinen ondersteuning en advisering van gemeenten in Noord-Brabant;
 • 3½ jaar coördinatie van een Bureau Sociaal Raadslieden;
 • (leiding geven aan een) onderzoek naar de woon- en leefwensen van migrantensenioren in Eindhoven;
 • 6 jaar lang werken voor en met asielzoekers en vluchtelingen bij diverse gemeenten en welzijnsinstellingen;
 • 10 jaar lang hoofd administratie in een commerciële onderneming;
 • 5 jaar adjunct-directeur bij een reisorganisatie met ontwikkelingssamenwerkings-aspecten (met mensen/organisaties in Zuidoost-Azië);
 • Marianne studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, is 1e graad bevoegd docent, volgde een opleiding hoger management, NT2 en cursussen op het terrein van projectmanagement en recht.
  Paul studeerde P&O op de Hogeschool Eindhoven en volgde vele functiegerichte cursussen.
 • Wij zijn beide vanaf onze jeugd actief geweest in de meest uiteenlopende vrijwilligersfuncties.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds