• 06-44806305

Stichting Nexus Social Expertise is al enkele jaren actief met verschillende activiteiten, die op zich los van elkaar kunnen worden uitgevoerd, maar wel een onderlinge samenhang, een onderlinge doorstroom hebben. In 2016 hebben we een naam gegeven aan dit totale concept: Sociaal Atelier. ‘Sociaal’ behoeft geen verdere toelichting. We zijn actief in het sociaal domein en juist mét en vóór mensen die het ’t moeilijkst hebben in het dagelijkse leven. ‘Atelier’ heeft associaties met een werkplaats, een herstelplaats, creativiteit ook. En dat is wat onze deelnemers doen: zij werken aan zichzelf, zij groeien en ontwikkelen zich, zij leren, worden wijzer, bouwen meer zelfvertrouwen op en krijgen (beter) grip op de moeilijke situatie waarin ze verkeren. En soms zetten ze de stap om anderen te ondersteunen vanuit hun eigen ervaringen. Sociaal Atelier dus.

We streven ernaar om in Tilburg drie Sociaal Ateliers te runnen. In Zuid, Noord en West. Een uitdaging waar we hard aan werken.

We hebben in de praktijk ervaren dat er grote gaten vallen tussen enerzijds de veronderstelde ‘eigen kracht’ van met name kwetsbare burgers en anderzijds de professionele hulpverlening. Er liggen drempels en er gapen kloven tussen hulpbehoevenden en hulpverleners. Vanuit die ervaring en waarneming hebben wij, Marianne van Wezel en Paul Maas, Stichting Nexus opgericht. Nexus betekent verbinding, aansluiting. En juist die mensen die het verst van hulpverlening af staan, die niet op eigen kracht de weg naar hulpverlening vinden, die passende en persoonlijke ondersteuning nodig hebben om die stappen te kunnen zetten richting uitweg uit hun moeilijke en vaak complexe situatie… op die mensen richten wij onze inzet.

Lees meer over ons werk en resultaten in o.a. onze jaarberichten 2015 en 2016 op pagina Publicaties.

Vaste activiteiten

Locatie: Wijkcentrum de Symfonie

Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00-12.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

De activiteiten van Nexus worden mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief en het Oranjefonds.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
oranje-fonds-logo
thebe
vsbfonds