Sociaal Atelier

Praktisch, vertrouwd, zonder drempels en stempels

   Schrijven en hulp bij schrijven

iMar Schrijven

 

 Hulp bij schrijven 

Ik houd van schrijven. Het juiste woord, met de juiste toon, kernachtig en in de passende stijl met eenscherp oog voor de lezer. Schrijven is niet gemakkelijk.

Ik help bij schrijven

* Een brief aan een instantie of overheid

* Een persoonlijke brief aan vrienden of geliefden

* Begeleiden en/ of corrigeren van scripties en werkstukken voor universiteit, HBO of MBO

* Formuleren van een klacht of bezwaarschrift

 

Schrijven

Ik houd van schrijven. Ingewikkelde vraagstukken terugbrengen tot een kern, een essentie. Complexe situaties analyseren en pakken in  eenvoudige en behapbare woorden. Dat is iedere keer weer een uitdaging en stemt tot tevredenheid.

 Kleinschalige projecten realiseren en beschrijven

 

 

 

 

Contactgegevens

 Marianne van Wezel

0644806305

mariannevanwezel@hetnet.nl

iMar projecten en Educatie

Activiteiten:

 

 

taalles tilburg 

 

 

taalles tilburg

 

taalles tilburg

 

Eigenwijzer

Eigenwijzer

Persoonlijke ondersteuning bij vragen of problemen.Loop je in het dagelijkse leven ergens op vast en weet je niet goed hoe het verder moet? Heb je behoefte aan iemand die je in vertrouwen kunt nemen, die begrijpt waar je het over hebt en die praktische tips kan geven?

Bijvoorbeeld over:

 • Het bijhouden van je administratie
 • Rondkomen met weinig inkomen / financiële problemen
 • Opvoeden van kinderen
 • Gebruik computers
 •  Invullen van formulieren op de computer
 •  Regelingen van de gemeente en andere instanties
 •  Ruzie en conflicten
 • Weinig sociale contacten
 • Actief iets ondernemen of bijdragen

Dan ben je bij het Sociaal Atelier op de juiste plaats. Het telefoonnummer van EigenWijzer is 06-18633375.

Creatief Atelier

Creatief Atelier

Met fijne mensen leuke dingen maken, lekker bezig zijn en van elkaar leren in diverse creatieve workshops.

Het is elke vrijdag volop gezelligheid tijdens het Creatief Atelier. En er wordt, onder deskundige begeleiding, ook nog eens hard gewerkt. Er zijn diverse mogelijkheden op creatief gebied; werken met stoffen (kleding, tassen, etc.), mozaïeken; in diverse workshops (in modules van bijv. 6 weken) kunnen deelnemers aan hun eigen creatie werken. Kom gerust met ideeën: er is van alles mogelijk.

Kledingreparatie

In het Sociaal Atelier is het mogelijk om uw kleding (tegen een kleine vergoeding) te laten repareren door een deskundige naaister.

U kunt ook bij haar naailes volgen, zodat u zelf leert uw kleding te repareren en te maken.

 

Sociaal en Duurzaam Digitaal

Sociaal en Duurzaam Digitaal

Goede gebruikte computers en laptops incl. veilige en gratis software en, indien gewenst, praktische lessen

Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer. Lastig wordt dat als mensen geen computer hebben of een computer met verouderde software; een computer niet kunnen betalen; en ook niet de extra kosten die er steeds bij komen; de computer trager wordt of zelfs vastloopt of als mensen niet goed kunnen omgaan met digitale informatie van overheid en andere instanties.

In het Sociaal Atelier merkten wij dat veel van onze deelnemers in de problemen kwamen omdat ze niet per computer konden communiceren met officiële instanties als de gemeente, het UWV, de SVB, etc. Daarom hebben we dit project opgezet, samen met Stichting Kleinbedrijf.

Wat wij doen:

 • Wij verwerven gebruikte computers en voorzien deze van recente software, met toepassingen voor alledaags gebruik.
 • Wij kunnen deze computers leveren tegen lage kosten.
 • We leren mensen om te gaan met computer en toepassingen;
 • We zijn altijd bereikbaar voor vragen.

Misschien kunnen wij u helpen? Mail info@nexus-se.nl of bel 06-33181811 (Milton) of loop even binnen.

Social Meetings

Social Meetings

Een of twee keer per jaar organiseren we een discussie rondom een maatschappelijk thema met betrokken burgers, instanties, overheid en politiek

Dit zal altijd gaan over zaken die nauw samenhangen met en voortvloeien uit de projecten van het Sociaal Atelier. Bijvoorbeeld in EigenWijzer. De thema’s van deze meetings hebben een direct verband met de inhoud van het project en de belangen van de doelgroep.

Met onze social meetings hebben wij het volgende voor ogen
Veel sociaal beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd zonder dat de mensen over wie het gaat hier invloed op of inbreng bij hebben. Wij willen contacten tussen doelgroepen en beleidsmakers en bestuurders organiseren. Dat zal zowel de effectiviteit van het beleid als van de uitvoering ten goede komen. Hiertoe gaan we specifieke vragen/behoeften c.q. specifieke doelgroepen verkennen en op basis van bevindingen ontmoetingen organiseren, in uiteenlopende vormen en op uiteenlopende locaties, die afhankelijk van de thema’s per keer gekozen worden. En per meeting zal samenwerking gezocht worden met relevante organisaties die rondom het betreffende thema of doelgroep een sleutelrol vervullen.

Het voorbije jaar organiseerden we de social meetings:

Overheid: steun, maar niet altijd toeverlaat’ over hoe door de toepassing van de fraudewet heel veel burgers als fraudeurs worden behandeld , boetes krijgen opgelegd en daardoor in grote financiële problemen komen. Gastsprekers waren o.a. De nationale ombudsman, Bureau Sociaal Raadslieden en AdvocatenCollectief Tilburg.
‘Alles Digitaal: zegen of kwaal?’ over de voortschrijdende digitalisering bij officiële instanties, het ‘verplichten’ tot digitale communicatie, waardoor juist de meest kwetsbare burgers in de knel komen. Met inbreng van De nationale ombudsman, Stichting Kleinbedrijf en De Vrije PC.