Over Nexus

Over Nexus

 

Stichting Nexus Social Expertise is al enkele jaren actief met verschillende activiteiten, die op zich los van elkaar kunnen worden uitgevoerd, maar wel een onderlinge samenhang, een onderlinge doorstroom hebben. In 2016 hebben we een naam gegeven aan dit totale concept: Sociaal Atelier. ‘Sociaal’ behoeft geen verdere toelichting. We zijn actief in het sociaal domein en juist mét en vóór mensen die het ’t moeilijkst hebben in het dagelijkse leven. ‘Atelier’ heeft associaties met een werkplaats, een herstelplaats, creativiteit ook. En dat is wat onze deelnemers doen: zij werken aan zichzelf, zij groeien en ontwikkelen zich, zij leren, worden wijzer, bouwen meer zelfvertrouwen op en krijgen (beter) grip op de moeilijke situatie waarin ze verkeren. En soms zetten ze de stap om anderen te ondersteunen vanuit hun eigen ervaringen. Sociaal Atelier dus.

We streven ernaar om in Tilburg drie Sociaal Ateliers te runnen. In Zuid, Noord en West. Een uitdaging waar we hard aan werken.

We hebben in de praktijk ervaren dat er grote gaten vallen tussen enerzijds de veronderstelde ‘eigen kracht’ van met name kwetsbare burgers en anderzijds de professionele hulpverlening. Er liggen drempels en er gapen kloven tussen hulpbehoevenden en hulpverleners. Vanuit die ervaring en waarneming hebben wij, Marianne van Wezel en Paul Maas, Stichting Nexus opgericht. Nexus betekent verbinding, aansluiting. En juist die mensen die het verst van hulpverlening af staan, die niet op eigen kracht de weg naar hulpverlening vinden, die passende en persoonlijke ondersteuning nodig hebben om die stappen te kunnen zetten richting uitweg uit hun moeilijke en vaak complexe situatie… op die mensen richten wij onze inzet.

Lees meer over ons werk en resultaten in onze jaarberichten  op pagina Publicaties

Missie

De missie van Stichting Nexus Social Expertise is het leveren van een effectieve bijdrage aan sociale ontwikkeling met een duurzaam perspectief voor individu en collectief

 

  • vanuit het gezichtsveld van de kwetsbare positie van individuele mensen of groepen van mensen;
  • vanuit het gezichtsveld van organisaties van mensen; bijv. groepen of verenigingen op het gebied van sport of cultuur of ander maatschappelijk belang, die om wat voor reden dan ook in een (voortbestaans)crisis verkeren;
  • vanuit het gezichtsveld van overheden en instellingen die opereren op het maatschappelijk sociaal domein en die een problematiek willen aanpakken, beweging willen organiseren rondom een thema, mensen willen betrekken en betrokken houden bij bepaalde maatschappelijke vraagstukken, etc.

 

Die missie wordt gevoed door onze overtuiging dat ieder mens beschikt over bijzondere talenten en energie, die tot hun recht komen in een omgeving die de juiste aandacht en ondersteuning biedt.

 

Ons motto: praktische aanpak van sociale vraagstukken – met visie en betrokkenheid naar resultaat.

Voor ons zijn mensen dan ook geen hulpvragers, maar deelnemers. En onze aandacht en ondersteuning bestaat uit het samen analyseren van hoe en waardoor problemen zijn ontstaan en het samen uitstippelen van een stap-voor-stap-route naar een voor de deelnemer betere en langdurig beheersbare situatie. Het sociaal atelier is op die grond ontworpen: een veelheid van acties en activiteiten die bijdragen aan verbetering van een vaak heel complexe en veel aspecten omvattende probleemsituatie waarin mensen soms verkeren. Bij het sociaal atelier staat de mens écht voorop: en dus níet het systeem of de procedures en protocollen.

 

Contactgegevens

LocaTaalles tilburgtie: Puccinistraat 15  5049GD Tilburg

Inloop

Sociaal Atelier EigenWijzer

taalles tilburgMaandag 9.00 – 14.00 uur

 

taalles tilburg

Vrijdag 10.00 – 13.00 uur 

Creatief Atelier

taalles tilburg Vrijdag 10.00-12.00

 

Huiswerkbegeleiding

taalles tilburg Donderdag 16.00 – 18.00

 

Extra taallessen spreken niveau A2/ B1

taalles tilburg Woensdag 19.30 – 21.00