De betekenis van het Latijnse woord ‘Nexus’ is verbinding, aansluiting. 
Een belangrijk middel om te ontwikkelen, om wijzer te worden, om te groeien en tot bloei te komen. Wij ondersteunen mensen en organisaties hierbij. Dat is ons werk.
Welkom op de website van Stichting Nexus Social Expertise

Een stichting die onder deze naam actief is sinds 2014 en is opgebouwd uit een bundeling van energie en ervaringen in het totale sociale domein.

Lokale overheden, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen die actief zijn in het sociaal domein, kunnen ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten, die gericht kunnen zijn op doelgroepen, op gebiedsontwikkeling, op organisatieontwikkeling, op thematische aanpak.

Onze kennis en ervaring ligt in een breed sociaal-maatschappelijk veld en omvat vele sociale vraagstukken: participatie, leefbaarheid, emancipatie, integratie, onderwijs, taalachterstand, informatie en advies, wijkaanpak, jongeren, vluchtelingen en asielzoekers, ouderen, mensen met beperkingen, vrijwilligers, voortijdig schoolverlaten, huiselijk geweld, sport en verenigingsleven.

Wij werken vanuit een nauwe samenhang van beleid en uitvoering, vanuit een mensgerichte visie op de samenleving, met een daardoor gevoede energie en gedrevenheid, altijd gericht op gewenste effecten voor individu en collectief.

Vandaar ons motto:


praktische aanpak van sociale vraagstukken - met visie en betrokkenheid naar resultaat