• 06-44806305

Sociaal Atelier

Nieuws: OPEN DAG

Op maandag 6 februari houdt het Sociaal Atelier open dag. Je bent van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. Je krijgt dan alle informatie over de activiteiten. En als je vragen hebt kunnen we die alvast bespreken. Deze uitnodiging geldt ook voor de lunch om 12.00 uur.

Lees hier meer...

Eigenwijzer

Eigenwijzer

In Eigenwijzer ondersteunen wij mensen die om wat voor reden ook vastlopen en niet weten hoe het verder moet. We gaan samen werken aan oplossingen, zodat je daarna weer zelfstandig verder kunt.

> Lees meer ...

Creatief Atelier

Creatief Atelier

Met fijne mensen leuke dingen maken, lekker bezig zijn en van elkaar leren in diverse creatieve workshops.

> Lees meer ...

De Kroon

De Kroon

Van en Voor vrouwen. Thema’s bespreken, leren van elkaar, eigen activiteiten organiseren en plezier hebben staan centraal bij De Kroon.

> Lees meer ...

Verder met Taal en Integratie

Verder met Taal en Integratie

Om goed je weg te vinden in de samenleving is het beheersen van taal van groot belang. Onze lessen zijn heel praktisch van opzet; enerzijds volgens een erkende taalmethodiek; anderzijds nauw aansluitend bij het gebruik van taal in het dagelijkse leven.

> Lees meer ...

Duurzaam sociaal digitaal

Duurzaam sociaal digitaal

Een gezamenlijk project van Stichting Nexus Social Expertise en Stichting Kleinbedrijf. De voortschrijdende digitalisering gaat aan grote groepen voorbij, terwijl steeds meer mensen er juist afhankelijk van worden.

> Lees meer ...

Leefstijl

Leefstijl

Wil je meer weten over een gezonde leefstijl en gezonde voeding en wil je meer bewegen?

> Lees meer ...

Kledingatelier

Kledingatelier

Laat je kleding repareren voor een klein bedrag of doe mee met de naailessen van het Sociaal Atelier om het zelf te leren!

> Lees meer ...

De Wereld in huis

De Wereld in huis

De wereld komt elke dag keihard ieder huis binnen via televisie, kranten, social media en internet. Hoe ga jij om met die harde werkelijkheid waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt?

> Lees meer ...

Social meetings

Social meetings

Veel sociaal beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd zonder dat de mensen over wie het gaat hier invloed op of inbreng bij hebben. Wij willen contacten tussen doelgroepen en beleidsmakers en bestuurders organiseren.

> Lees meer ...

Een stichting die onder deze naam actief is sinds 2014 en is opgebouwd uit een bundeling van energie en ervaringen in het totale sociale domein.

Lokale overheden, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen die actief zijn in het sociaal domein, kunnen ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten, die gericht kunnen zijn op doelgroepen, op gebiedsontwikkeling, op organisatieontwikkeling, op thematische aanpak.

Onze kennis en ervaring ligt in een breed sociaal-maatschappelijk veld en omvat vele sociale vraagstukken: participatie, leefbaarheid, emancipatie, integratie, onderwijs, taalachterstand, informatie en advies, wijkaanpak, jongeren, vluchtelingen en asielzoekers, ouderen, mensen met beperkingen, vrijwilligers, voortijdig schoolverlaten, huiselijk geweld, sport en verenigingsleven.

Wij werken vanuit een nauwe samenhang van beleid en uitvoering, vanuit een mensgerichte visie op de samenleving, met een daardoor gevoede energie en gedrevenheid, altijd gericht op gewenste effecten voor individu en collectief.

Vandaar ons motto:

Praktische aanpak van sociale vraagstukken
met visie en betrokkenheid naar resultaat

Activiteitenkalender

Locatie: De Bloesem

Mascagnistraat 7, Tilburg

calendar 128Elke vrijdag 10.00 en 14.00
inloop en diverse activiteiten

calendar 128Elke maandag 10.00-12.00 u.
De Kroon – Van en Voor Vrouwen

 

Locatie: Berglandweg 42 (achterom)

calendar 128Elke dinsdag 10.00-12.00 u.
De Kroon - Van en Voor Vrouwen

 

Tijd en locatie op afspraak

Alle andere activiteiten (door heel de gemeente Tilburg) zijn op afspraak.

Het Sociaal Atelier wordt mogelijk gemaakt door

de inzet van vele fantastische vrijwilligers en stagiaires.
En door de ondersteuning van het VSBfonds, Thebe Extra, Fysio Binnenstad, Stichting Kleinbedrijf, AdvocatenCollectief.


 

advocatencollectief
fysiobinnenstad
kleinbedrijf
thebe
vsbfonds